تبلیغات
حشره شناسی - باکتری ها ، فیتوپلاسماها ، نماتودها و گیاهان انگل گلدار
حشره شناسی
ببخش و بگذر
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


ضمن سلام و خوش آمد گویی ، لطفا با ارسال ایمیل مرا در جریان نظرات و سوالات خود قرار دهید . در صورت نیاز میتوانید با شماره زیر تماس بگیرید.
باسپاس
mob: 09372950810
Email:poneh66@gmail.com

مدیر وبلاگ :تک درخت مزرعه
نویسندگان
نظرسنجی
مطالب وبلاگ را چگونه ارزیابی می کنید ؟

4 . باکتری ها

باکتری ها جزو گیاهان پروکاریوت بوده ، موجوداتی ریز و تک سلولی هستند . شکل آنها گرد یا باسیلی می باشد .

همة باکتری های بیماریزا ، باسیلی شکل بوده به استثنای جنس Streptomyces که رشته ای است .

اطراف سلول باکتری را دیواره ای احاطه می کند . اگر ضخامت دیواره کم باشد به آن لایة لعابی slim – layer و اگر ضخامت آن زیاد باشد به آن کپسول می گویند .

باکتری های فاقد دیواره را L – Form می گویند .

باکتری ها به دو گروه گرم منفی و گرم مثبت تقسیم می شوند .

باکتری های گرم منفی دارای فضای پری پلاسمیک هستند و این فضا بین غشاء سیتوپلاسم و لایه پپتیدوگلوکان ( موجود در دیوارة سلولی ) وجود دارد .

قسمتی از غشاء سیتوپلاسمی به طرف داخل سلول باکتری فرو رفته که اصطلاحاً به آن مزوزوم می گویند .

مزوزوم در تنفس سلولی نقش دارد . بعبارتی انرژی باکتری در ناحیة مزوزوم تأمین می شود .

پروتوپلاسم باکتری ها محتوی یک سری دانه های گلبولی شکل به نام ریزوم ، کروموزوم ، پلاسمید و ... می باشد .

ـ ریبوزوم در پروکاریوت ها از جمله باکتری ها از نوع s70 است .

در ریبوزوم اسیدنوکلئیک هسته یعنی RNA وجود دارد . به RNA ریبوزوم rRNA می گویند که در کارهای بیولوژی مولکولی باکتری ها نقش دارد .

ـ کروموزوم در باکتری ها از نوع DNA بوده و بصورت نخی و مار پیچی در کلاف های توهم رفته در سلول پراکنده اند .

در پروتوپلاسم باکتری ها نوع دیگری کروموزوم به شکل حلقوی به نام پلاسمید Plasmid وجود دارد .

اکثر باکتری های بیماریزا در گیاهان دارای تاژک هستند و به کمک آنها در محیط مایع حرکت می کنند .

باکتری های جنس Agrobacterium دارای تاژک های مخلوط بوده و برخی از این جنس فاقد تاژک هستند و به atrichus اطلاق می شود .

پیلی یا پیلوس ضمائمی هستند که از سطح غشاء سیتوپلاسمی به سطح سلول در می آیند .

پیلی از نوعی پروتئین به نام پیلین Pilline تشکیل شده و مجموعاً کانال برای انتقال پلاسمید از یک سلول به سلول دیگر می دهند .

سلول باکتری ، دارندة پیلی دهنده اطلاعات ژنتیکی door می باشد .

تولید مثل باکتری ها :

تکثیر باکتری ها به روش غیر جنسی asexal و یا تقسیم دوتایی صورت می گیرد .

باکتری در مراحل مختلف تقسیم ، غذا را جذب کرده و به طولش اضافه می شود . همچنین مواد هسته ای آن نیز دو برابر می گردد . پس از آن که به اندازة کافی رشد کرد از وسط نصف می شود .

بعضی از باکتری ها ممکن است به طریق جنسی sexal نیز تولیدمثل کنند .

انتقال ژن در باکتری ها :

ü     Conjugation : اتصال دو باکتری از طریق پیلی ها و تبادل مواد ژنتیکی بین آنها

ü     Transformation : DNA از یک باکتری وارد باکتری دیگر می شود .

ü     Transduction : انتقال ژن به وسیلة باکتریوفاژها ( ویروس های نابود کنندة باکتری ها )

نکته : باکتری هایی که Ti پلاسمید خود را در اثر حرارت از دست داده اند یا Ti پلاسمید ندارند ، بیماریزا نیستند . زمانی که پلاسمید وارد سلول گیاهی شد و با کروموزوم میزبان ادغام شود ، تولید بیماری می کند . در مراحل بعدی آلودگی ، وجود باکتری الزامی نیست چون به روی Ti پلاسمید سایت هایی وجود دارد که ژن های سنتز مواد هورمونی را که باعث تکثیر یا هیپرپلازی ( افزایش تعداد سلول ها ) می شود را ، کُد می کند .

باکتری های بیماریزا در گیاهان از خود مواد سمی Toxin ترشح می کنند . برخی از توکسین های باکتریایی ، سبب اختلال و ممانعت از فعالیت RNA پولیمراز و سنتز آن می شود .

5 . فیتوپلاسماها یا شبه فیتوپلاسماها

این موجودات فاقد جدار سلولی بوده و زندگی آنها به بافت آبکش محدود می شود .

خصوصیات کلی فیتوپلاسماها :

ـ از ویروس ها بزرگتر و از باکتری ها کوچکترند .

ـ نوع فنری شکل آنها ( اسپیروپلاسما spiroplasma ) ، در محیط کشت مصنوعی قابل تکثیر می باشد و از این نظر به باکتری ها شبیه هستند .

ـ دیوارة سلولی ندارند ، بلکه با غشاء پلاسمایی احاطه می شوند . در نتیجه می توانند اشکال گوناگونی به خود بگیرند .

ـ تمام فیتوپلاسماها همانند باکتری ها ، پروکاریوت هستند و هر سلول آن دارای RNA ، DNA و ریبوزوم می باشد .

ـ تمام آنها نسبت به پنی سیلین مقاومت مطلق دارند ولی اغلب آنها در مجاورت غلظت کم تتراسیکلین ، حساسیت از خود نشان می دهند و از رشد باز می مانند .

ـ فیتوپلاسماها به وسیلة بعضی از زنجره های ناقل منتقل می شوند و در گیاهان ، آلودگی سیستمیک ایجاد می کنند .

فیتوپلاسماها دارای پروتئینی به نام Spiralin در غشاء سلولی خود می باشند که عامل مارپیچی شدن آنهاست .

6 . نماتودها

نماتودها موجودات کرمی شکل کوچکی هستند و می توان بزرگترین گروه جانوران بعد از حشرات به حساب آورد . بیشتر آنها آبزی بوده و در آب شور و شیرین دریاها ، اقیانوس ها ، چشمه ها و باتلاق ها زندگی می کنند .

بسیاری از نماتودها انگل قارچها و باکتری ها هستند .

یکی از اولین نماتودهایی که مورد توجه انسان قرار گرفت گونة Dracunculus medinesis بود که به فارسی پیوک نامیده می شود . این نماتود در دست و پای انسان و در بدن حیوانات زندگی می کند و سبب درد و التهاب شدید می شود .

اولین نماتود پارازیت گیاهی Anguina tritici ( نماتود گال دانه گندم ) بود که نیدهام آن را زیر میکروسکوپ مشاهده کرد .

مشخصات نماتودها :

اکثر نماتودها استوانه ای شکل و در قسمت سر و دم باریکتر هستند . در بعضی گونه ها ، نماتودهای ماده در هنگام بلوغ متورم شده و به شکل گلابی ، لیمویی و قلوه ای در می آیند .

خارجی ترین قسمت بدن نماتود توسط یک غلاف سلولی شفاف و قابل ارتجاع به نام کوتیکول احاطه شده است . کوتیکول به وسیلة هیپودرم که یک لایة نازک در زیر کوتیکول می باشد تشکیل می گردد .

نماتودها دارای ماهیچه های تخصصی هستند که به نیش ( stylet ) ، مری ، روده و آلت تناسلی نماتود متصل می باشد .

تمامی نماتودهای پارازیت گیاهی دارای استایلت در دهان خود هستند که آن را برای پاره کردن و تغذیه از سلول های گیاهی به کار می برند . 

روده در نماتودها از لولة بلند و باریکی تشکیل شده است که توسط دریچة رکتوم ( rectum ) وصل می شود .

رکتوم عبارتست از لولة کوتاه و باریکی که در نماتودهای نر به مخرج ( anus ) در سطح شکمی ختم می گردد . در نماتدهای ماده ، رکتوم با انتهای مجرای تناسلی به شکل واحدی در می آید و تشکیل کلواک ( Cloaca ) را می دهد که اندام جفت گیری در سطح شکمی جانور از آن خارج می شود .

تولید مثل نماتودها :

در بعضی از گونه ها شکل دو جنسی وجود دارد که در این گونه نماتودها ، تخم ها پس از عبور از اسپرماتکا ( spermatheca ) با گامت نر تلقیح شده ، در رحم ، پوستة خارجی تخم ترشح می شود .

تولید مثل به طریق دختر زایی ( Parthenogenesis ) نیز در بعضی از نماتودها معمول می باشد .

تخمگذاری از راه منفذ تناسلی ( Vulva ) انجام می گیرد .

در نرها اندام تناسلی به نام اسپیکول (  Spicule ) تقریباً در قسمت انتهایی بدن واقع است و ممکن است دارای دو زائدة جانبی به نام بورسا ( bursa ) از جنس کوتیکول باشد .

تنفس در نماتودها :

نماتودها موجوداتی هوازی ( aerobic ) هستند و برای ادامة فعالیت حیاتی خود احتیاج به اکسیژن محیط دارند . بسیاری از نماتودها در شرایط خاصی دارای متابولیسم غیر هوازی ( anaerobic ) هستند .

چرخة زندگی نماتودها :

چرخة زندگی نماتودهای بیماریزا در گیاهان شامل تخم ، چهار مرحلة لاروی و نماتود کامل می باشد .

هر نماتود در چرخة زندگی خود چهار بار جلد عوض می کند ( در موارد استثنایی سه یا پنج بار ) .

در نماتودها لارو سن دو از تخم خارج می شود و اولین تعویض جلد ، در داخل پوستة تخم صورت می گیرد .

رابطة نماتودها با سایر پاتوژن های گیاهی :

بسیاری از نماتودها قادرند از قارچ ها ، باکتری ها و حتی از بعضی نماتودهای انگل گیاهان تغذیه کنند . از طرفی برخی از قارچ ها و میکروارگانیسم های موجود در خاک قادرند نماتودها را آلوده کرده ، از آنها تغذیه کنند .

در بسیاری از موارد ارتباط بین نماتود و سایر پاتوژن های دیگر ، سبب تشدید برخی بیماری های گیاهی می شود .

ـ پژمردگی ناشی از قارچ Fusarium موقعی که گیاهان به نماتود مولد غده در ریشه و ... آلوده باشند ، افزایش می یابد .

بعضی از نماتودها مانند جنس های Xiphinema ، Longidorus و Trichodorus قادر به انتقال چند نوع از ویروس های بیماریزای گیاهی هستند .

کلیاتی مربوط به نماتودهای بیماریزا در گیاهان :

نماتودهای پارازیت گیاهان ، غالباً به ریشه و اندام های زیرزمینی حمله می کنند .

نماتودها از نظر رابطه با بافت گیاه میزبان ، به دو گروه تقسیم می شود :

الف ) پارازیت خارجی ( Ectoparasite ) : اگر نماتود ، روی نسج گیاهی مستقر شود و از قسمت های خارجی تغذیه کند اکتوپارازیت نام دارد مثل جنس Trichodorus .

ب ) پارازیت داخلی ( Endoparasite ) : اگر نماتود وارد نسج گیاهی شود و از قسمت های داخلی تغذیه کند اندوپارازیت نام دارد . نماتودهای داخلی به دو گروهند :

ـ پارازیت داخلی مهاجر مثل Anguina و Aphelenchoides

ـ پارازیت داخلی ساکن مثل Heterodera و Meloidogyne

7 . گیاهان گلدار انگل

انگل های گلدار بصورت پارازیت روی گیاهان دیگر زندگی کرده و مانند گیاهان میزبان تولید گل و دانه می کنند . این انگل ها به دو گروه تقسیم می شوند :

الف ) نیمه انگل : به دلیل داشتن کلروفیل قادرند غذای خود را از راه فتوسنتز بدست آورند و آب و مواد معدنی و گاهی مواد آلی را از میزبان خود می گیرند . برای این کار اندام های مکندة خود را به داخل آوندهای چوبی میزبان می فرستند مثل دارواش .

ب ) تمام انگل : فاقد کلروفیل هستند و نمی توانند عمل فتوسنتز را انجام دهند و نیاز به مواد آلی دارند . این گروه اندام های مکندة خود را به داخل آوندهای آبکش می فرستند مثل سس و گل جالیز .

8 . بیماری های فیزیولوژیک

این بیماری ها یا بر اساس اختلالات تغذیه ای بوجود می آیند یا در اثر شرایط نامناسب محیطی .

عامل بیماری های فیزیولوژیک ، غیر زنده ( غیر مسری ) می باشد مثل دما و رطوبت .

************************************

منابع :

1 . بیماری شناسی گیاهی و شناخت قارچ ها و سایر عوامل بیماریزا در گیاهان ـ دکتر سید علی الهی نیا

2 . شناخت و اصول مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی ( کتاب ارشد ) ـ مریم اصلاحی

3 . بخشی از اصول قارچ شناسی ـ دکتر حسین صارمی ، دکتر ابراهیم پیغامی و مهندس مقصود پژوهنده

4 . بخشی از قارچ شناسی تکمیلی ـ دکتر ابراهیم پیغامی

5 . جزوات دانشگاهی

نوع مطلب : کشاورزی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 26 شهریور 1390
جمعه 17 آذر 1396 10:15 ب.ظ
Having read this I thought it was extremely informative.
I appreciate you taking the time and effort to put this short article together.
I once again find myself spending a lot of time both reading and posting comments.
But so what, it was still worth it!
جمعه 12 آبان 1396 07:36 ب.ظ
آیا تا به حال فکر کرده اید که کمی بیش از مقالات خود را دربر دارید؟
منظورم این است که آنچه شما می گویید با ارزش است و همه چیز. با این حال تصور کنید اگر شما بعضی از تصاویر و ویدیوهای عالی را اضافه کردید تا پست هایتان بیشتر شود،
"پاپ" محتوای شما عالی است، اما با تصاویر و فیلم ها، این وبلاگ مطمئنا می تواند یکی از بهترین ها در زمینه خود باشد.
وبلاگ شگفت آور
چهارشنبه 10 آبان 1396 06:24 ب.ظ
مسائل فوق العاده در مجموع، شما به سادگی یک خواننده جدید به دست آورد.
چه چیزی ممکن است در مورد انتشار شما نشان داده شود که شما چندین را ساخته اید
چند روز قبل؟ هر مثبت؟
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:53 ب.ظ
Hello there! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog.
Is it very difficult to set up your own blog? I'm not very techincal but
I can figure things out pretty fast. I'm thinking about setting up my own but I'm not sure where to start.

Do you have any tips or suggestions? Thank you
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی