تبلیغات
حشره شناسی - فیزیولوژی ، آنتوژنی و بیولوژی حشرات
حشره شناسی
ببخش و بگذر
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


ضمن سلام و خوش آمد گویی ، لطفا با ارسال ایمیل مرا در جریان نظرات و سوالات خود قرار دهید . در صورت نیاز میتوانید با شماره زیر تماس بگیرید.
باسپاس
mob: 09372950810
Email:poneh66@gmail.com

مدیر وبلاگ :تک درخت مزرعه
نویسندگان
نظرسنجی
مطالب وبلاگ را چگونه ارزیابی می کنید ؟

فیزیولوژی :

1 . دستگاه گوارش : از سه بخش زیر تشکیل شده است :

الف ) بخش جلویی Stomodaeum : مبدأ آکتودرمی داشته و گیتینی می باشد و دارای غدد بزاقی است .

ب ) بخش میانی یا معده Mesenteron : مبدأ آندورمی داشته ، دارای ماهیچه های طولی و حلقوی ، فاقد گیتین ، به وسیلة دریچة کاردیاک از بخش جلویی مجزا شده ، در قسمت جلوی معده انشعابات کیسه یا لوله مانندی مشاهده می شود که Gastric coeca نام دارد .

در اغلب حشرات ، غذا هنگام داخل شدن در معده به وسیلة پردة گیتینی به نام پردة اطراف غذا Pretrophic membrane که به وسیلة قسمت جلوی معده ترشح شده پوشیده می شود .

ج ) بخش عقبی یا روده Proctodeum : مبدأ آکتودرمی داشته ، محل اتصال روده باریک Ileum با معده دارای تعداد زیادی لوله های دفعی موسوم به لوله های مالپیگی است که از نظر دفع مواد زاید اهمیت دارد .

 ترشحات غده های بزاق در حشرات :

ـ در کرم ابریشم ، ابریشم تولید می کند .

ـ در لارو پروانه ها پیله می تند .

ـ در زنبور عسل ژل رویال تهیه می کند .

ترکیبات سمی در حشرات :

ـ در زنبور عسل ، آپی توکسین و هیستامین

ـ در مورچه ها ، اسید فرمیک

ـ در سوسک های خانوادة Cantharidae ، کانتاریدین

2 . دستگاه تنفس :

تنفس در حشرات از طریق تراشه صورت می گیرد . داخل تراشه ها مجهز به یک رشتة مارپیچی قابل ارتجاع از جنس کوتیکول و موسوم به تنیدیوم Tenidium می باشد .

تنفس در حشرات از طریق تراشه ، برانشی و یا تراشه برانشی صورت گرفته و تنفس از طریق جلد ساده ترین نوع تنفس در حشرات آبزی است .

3 . دستگاه گردش خون :

خون حشرات در انتقال اکسیژن به سلول ها و بافت های بدن وظیفه ای ندارد ولی از نظر انتقال مواد غذایی و دفع مواد زاید و ادراری ، دارای اهمیت است .

4 . دستگاه تولید مثل :

اعضای تناسلی داخلی مبدأ مزودرمی داشته واعضای تناسلی خارجی مبدأ آکتودرمی دارد .

اعضای خارجی دستگاه تناسلی نر شامل آلت جفتگیری به نام Penis و قطعات ضمیمة آن است . پنیس از دو قسمت اکتوفالوس و آندوفالوس تشکیل شده است .

در جنس ماده ، لوله های تخم بر حسب وجود یا عدم وجود سلول های غذایی و طرز قرار گرفتن آنها دو نوعند :

 الف ) تیپ پانوئیستیک Panoistic : در این حالت لولة تخم فاقد سلول های غذایی است .

ب ) تیپ مروئیستیک Meroistic : در این حالت لوله های تخم محتوی سلول های غذایی است . از نظر پراکندگی در طول لولة تخم به دو گروه تقسیم می شوند :

ü     پولی تروف Polytrophe : سلول های غذایی و اوول ها در طول لولة تخم به طور متناوب قرار دارند .

ü     تلوتروف Telotrophe : سلول های غذایی در انتهای لولة تخم متمرکز می باشند .

ـ هر تخمدان در طول قاعده به یک مجرا ختم می شود به نام مجرای تخم و ابتدای آن کالیکس Calix نام دارد .

غدد ضمیمه در حشرة ماده از نظر ساختن کیسة تخم اهمیت دارد .

5 . دستگاه عصبی : شامل سه بخش زیر است :

الف ) دستگاه عصبی مرکزی Central nervous system : مغز Brain

ب ) دستگاه عصبی درونی یا احشائی Ventral nervous system : شامل سه قسمت :

1 . دستگاه عصبی بخش جلویی لولة گوارش Stomodaeal ( سیستم استومودئوگاستریک )

2 . دستگاه عصبی تناسلی Caudal sympathic system ( سیستم سمپاتیک دمی )

3 . دستگاه عصبی تنفسی Impaire ventral nervous ( سیستم فرو شکمی )

ج ) دستگاه عصبی سطحی یا جلدی Peripheral nervous system : دستگاه عصبی در حشرات دارای ترشحات هورمونی است که از غده های آلاتا و کاردیاکا ترشح می شوند . اجسام آلاتا هورمون جوانی و اجسام کاردیاکا هورمون تغییر جلد را ترشح می کنند .

ـ تروپیسم ( گرایش یا تغییر سمت ) و تاکتیسم ( حرکت به سمت عامل تحریک یا فرار از آن ) عکس العمل حیوان در مقابل عوامل محرکه محیط خارج نظیر نور ، حرارت و رطوبت می باشد .

گرایش یا کشش به سمت نور ، فنوتروپی یا فنوتاکسی و گرایش به سمت حرارت ، ترموتروپی یا ترموتاکسی گفته می شود .

حس حشرات :

محور بینایی در حشرات رابدوم Rhabdom خوانده می شود .

کاملترین دستگاه شنوایی در حشرات عضو تیمپانال ( Tympanal ) است . این عضو از یک پرة کوتیکولی نازک و شفاف به نام طبل تشکیل شده که در زیر آن اعضاء شنوایی به نام اسکولوپیدی Scolopidi قرار دارند .

اعضای حس لامسة حشرات شامل موها و خارهای حسی ، عضو هپانیفرم در بال یا هالترها ، اعضاء اسکولوپیدی در شاخک ها و پالپ ها و عضو جونستون در مفصل دوم شاخک است .

آنتوژنی و بیولوژی :

اطراف هستة تخم حشرات ، یک طبقه ویتلوس Vitellus یا مواد غذایی به نام دوتوپلاسم Deutoplasme قرار گرفته است .

در نوار جنینی ، سلول های مزودرمی تشکیل می گردد . اطراف این سلول ها دو پرده سلولز به نام آمنیوز Amniose و سروز Seruse به وجود می آید .

در پروانه ها و زنبورهای خانوادة Tenthredinidae ، نوار جنینی به داخل میتلوس تخم فرو می رود و این عمل بلاستوسینز Blastocinese نام دارد .

تغییر جلد در حشرات یک پدیدة هورمونی است و تعداد آن به گونه و جنس حشره بستگی دارد .

فاصلة بین دو تغییر جلد را یک سن Instar گویند .

در حشرات ، بعد از تخم ریزی و با توجه به شرایط محیطی ، تخم ها تفریخ شده و نوزاد از آن خارج می شود . نوزادی که به والدین خود شباهت دارد ، پوره Nymph و نوزادی که به والدین خود شباهت ندارد ، لارو خوانده می شود .

در حشراتی که نوزاد آنها لارو نامیده می شود تغییر جلد طی دو پدیدة هیستولیز Histolysis و هیستوژنز Histogenesis صورت می گیرد .

بطور کلی حشرات از نظر مراحل رشدی به دو گروه تقسیم می شوند :

الف ) حشرات با استحالة ( دگردیسی ) ناقص Heterometabola : نوزادشان شبیه حشرة کامل بوده و پوره نامیده می شوند . دارای 3 مرحلة زیستی ( تخم Ovule ، پوره Nymph و حشرة کامل Adult ) است . شامل 5 دسته می باشند :

1 . حشرات بدون استحاله Ametebola

2 . حشرات پالئومتابولا Paleometebola : حشرات کامل نیز تغییر جلد می دهند .

3 . حشرات پرومتابولا Paurometabola

4 . حشرات همی متابولا Hemimetabola : پوره ها آبزی بوده و نایاد ( Nayad ) نامیده می شوند .

5 . حشرات نئومتابولا Neometabola : پوره ها به علت نداشتن غلاف های بالی ، لارو نامیده می شوند .

ب ) حشرات با استحالة ( دگردیسی ) کامل Holometabola : نوزادشان هیچ شباهتی به حشرة کامل نداشته و لارو خوانده می شوند . دارای 4 مرحلة زیستی ( تخم ، لارو Larve ، شفیره یا عروسک Pupa و حشرة کامل ) است .

اشکال لاروی :

1 . کامپودئیفرم Campodeiform : دارای یک زائده به نام سرسی Cerci و با رژیم غذایی گوشتخواری

2 . کارابیفرم Carabiform : فاقد سرسی و با رژیم غذایی گوشتخواری و گیاهخواری

3 . اروسیفرم Eruciform : دارای پاهای کاذب که در انتها دارای لبة تورونده به نام پلانتا هستند و دارای رژیم غذایی گیاهخواری

4 . اسکارابیفرم Scarabeiform : بدن استوانه ای شکل خمیده و با رژیم غذایی گیاهخواری

5 . الاتریفرم Elatreiform : بدن مفتولی و با رژیم غذایی گیاهخواری و گاهی گوشتخواری

6 . ورمیفرم Vermiform : کرمی شکل و فاقد پا و با رژیم غذایی گیاهخواری

7 . پلاتیفرم Platiform : پاها کوتاه و گاهی فاقد پا و با رژیم غذایی گیاهخواری

ـ لاروهای خانوادة Meloidae دارای اشکال لاروی متفاوت است . به این صورت که از تخم لارو کامپودئیفرم خارج شده ، سپس به شکل کارابیفرم و اسکارابیفرم در آمده و بعد از تغذیه به پویاریوم یا شفیرة مخفی تبدیل می شوند . به این گونه حشرات می گویند که حشره دارای استحالة اغراقی است .

اشکال شفیرگی :

1 . شفیرة آزاد Liberal pupa : شفیره قادر به حرکت در داخل پیله می باشد .

2 . شفیرة غیر آزاد Obtecte pupa

3 . شفیرة مخفی Coarctate pupa : بدن شفیره به وسیلة آخرین جلد لاروی پوشیده می شود . این شفیره ها پوپاریوم Puparium نیز خوانده می شوند .

شفیرة پروانه ها را Chrysalide و به شفیرة مگس ها و زنبورها Pupa می گویند .

تولید مثل در حشرات :

تولید مثل در حشرات به چند صورت دیده می شود :

الف ) تولید مثل جنسی : شامل :

1 . تخمگذار Oviparous : نوزاد پس از تفریخ تخم خارج می شود ( رشد داخل تخم ) .

2 . زنده زا Viviparous : نوزاد به وسیلة حشرة ماده زاییده می شود ( رشد داخل شکم ) .

3 . تخمگذار ـ زنده زا Ovoviviparous : تخم بلافاصله پس از افتادن از شکم مادر تفریخ شده و نوزاد از آن خارج می شود .

ب ) تولید مثل غیر جنسی : شامل :

1 . بکرزایی Parthenogenesis که به دو صورت است : بکرزایی اجباری و بکرزایی اختیاری

دیگر تولید مثل ها :

1 . نئوتنی Neoteny : نوعی تولید مثل دوجنسی پیشرس است . در برخی پوره ها دستگاه تناسلی به سرعت رشد می کند .

2 . پدوژنز Paedogenesis : نوعی بکرزایی پیشرس است . لاروهای ماده قبل از تبدیل شده به شفیره ، بدون انجام لقاح تخمگذاری کرده و همواره لاروهای ماده ایجاد می کنند .

3 . چند جنینی Polyembryony : از یک تخم چند نوزاد حاصل می شود .

4 . هرمافرودیسم Hermaphrodism

توقف و دیاپوز در حشرات :

توقف Arrest : توقف رشد و کند شدن متابولیسم بدن

دیاپوز Diapause : حالت پیشرفته تری از توقف

دیاپوز در حشرات مختلف در مراحل مختلف زیستی می باشد :

پروانة کرم ابریشم و ملخ مراکشی ، دیاپوز در مرحلة تخم

کرم سیب و لیسه ، دیاپوز در مرحلة لاروی

پروانة سفیدة کلم و پر طاووس گلابی ، دیاپوز در مرحلة شفیرگی

سوسک سرخرطومی سیب ، دیاپوز در مرحلة حشرة کامل

************************************************

منابع

1 . شناخت و اصول مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی ( کتاب ارشد ) ، مریم اصلاحی

2 . حشره شناسی کشاورزی ، دکتر مرتضی اسماعیلی ، دکتر اسدالله میر کریمی و دکتر پروانه آزمایش فرد

3 . جزوات دانشگاهی

نوع مطلب : کشاورزی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
سه شنبه 12 مهر 1390
دوشنبه 30 بهمن 1396 09:32 ق.ظ
آیا تا به حال در مورد نوشتن یک کتاب یا نویسنده مهمان در وب سایت های دیگر فکر کرده اید؟

من یک وبلاگ بر اساس همان اطلاعاتی که شما در آن بحث می کنید، و دوست دارم که برخی از داستان ها / اطلاعات را به اشتراک بگذارید.
من میدانم تماشاگرانم ممکن است کارت را تحسین کنند. اگر شما
حتی از راه دور علاقه مند هستند، احساس رایگان برای ارسال ایمیل من.
جمعه 17 آذر 1396 09:56 ب.ظ
Hello to all, how is the whole thing, I think every
one is getting more from this web page,
and your views are pleasant in support of new viewers.
سه شنبه 10 مرداد 1396 09:44 ق.ظ
Pretty element of content. I just stumbled upon your web site and
in accession capital to assert that I acquire actually loved account your blog posts.

Any way I will be subscribing to your feeds and even I success you get entry to persistently fast.
چهارشنبه 11 آبان 1390 07:59 ب.ظ
سلام
عالیه به خدا
افرین بر شما
الهی که صاحب مزرعه نهالی داخل مزرعه بکاره تا تک در خت تنها نمونه تا دلش نگیره .
مطالب خوبیه میشه ازشون استفاده کرد ممنون
مهندس همیشه شاد باشی
دوشنبه 9 آبان 1390 10:50 ب.ظ
salammmmmmmmmmmmmmm
kobid
mamnoon as mataleb jalebtan
ali bood
matleby dar mored nematod ham age momken ast niz garar dahid .
mersy va movafag bashid.
جمعه 15 مهر 1390 10:30 ق.ظ
salam khanom mohandes .
khaste nabashid weblog aliee doros kardin .
movaffagh bashid p...khanooom
http://giyah.iranblog.com/
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی